St. Jakobs Kirke

Bergen kirkelige fellesråd

April 2013 – April 2014
Konsulent: Kristen Øgaard

Renovering med restaurering av Barkermaskin,
Th.Frobenius orgel fra 1950, St. Jakob kirke

Før