Skjee Kirke

Stokke kirkelige fellesråd

Januar – Juli 2004 
Konsulent: Helge Landmark 

Restaurering av helpneumatisk orgel i Skjee kirke, 
J.H. Jørgensen 1932