Oslo Markuskirke

Markus menighetsråd, Oslo Kommune

Januar – Juni 2006 
Kantor: Burghard Wellmann 

Restaurering av helpneumatisk spillepult, Olsen & Jørgensen 1927 
Utskifting av alle membranene i trakturen mellom spillepult og vindladene inkl. regulering av releene