Onarheim kyrkje

Kultukyrkje på Tysnes

2021
Restaurering av pneumatiske Olsen & Jørgensens orgel Opus 488 fra 1921.