Nordre Osen Kirke

Åmot kirkelige fellesråd

Juni 2011 – Juli 2012 
Konsulent: H.J. Tronshaug

Restaurering med utvidelse av helpneumatisk Olsen & Jørgensen orgel fra 1921

Før

Etter