Meland kirke

Meland sokn

Mars – april 2016
Delrestaurering av Schulze-orgelet fra 1865, med særlig vekt på  pedalvindladene og pipeverket

Før

Etter