Lidar kirke

Øystre Slidre kyrkjelege fellesråd

Januar-september 2020
Konsulent: Hans Jacob Tronshaug
Intonasjon: Intonatør Tino Herrig i samarbeid med Johannes Buder
Utvidelse med moderat omdisponering av orgelet. Hele vindforsyning ble bygget om og forbedret. Orgelet ble grundig intonert og stemt.