Indre Arna Kirke

Bergen krikelige fellesråd

Oktober 2016 – mars 2017
Kantor: Olav Arne Steinkopf
Konsulent: Karstein Askeland 

Orgelets elektriske traktur er fornyet. Den nye spillepulten er bygget på verkstedet i Bergen. Spillepulten er justerbar i høyden, det betyr at avstand mellom manualklaviaturene og pedalklaviaturet kan forandres etter benlengde.