Holøydalen Kirke

Tolga kirkelige fellesråd

Januar – September 2007 
Konsulent: Hans Jacob Tronshaug 

Restaurering av mekanisk Albrechtsens orgel (1847) inkl. rekonstruksjon av Fløite 4’ i Holøydalen kirke