Florø Kirke

Kinn kyrkjelege fellesråd

Januar- februar 2016
Kantor Sebastian Ryll
Etterintonasjon/omintonasjon av orgelet inkl. rengjøring med diverse reparasjoner

Mai / Juni 2015
Kantor: Sebastian Ryll
Utskifting av elektrisk registertraktur inkl. nytt setteranlegg i Florø kirke (Jehmlich 1982)

Før

Etter