Askøy Kirkelige Fellesråd

Askøy

April 2007 – Mai 2008 
Konsulent: Kristen Øgaard 

Restaurering av mekanisk Olsen & Jørgensen orgel fra 1914 inkl. rekonstruksjon av Trompet 8’