Årstad Kirke

Bergen kirkelige fellesråd

Januar 2003 
Etterintonasjon av Walckerorgelet i samarbeid med Orgelmanufaktur Jost Truthman

September – Desember 2002 
Renovering av pneumatiske vindladene inkl. rengjøring av orgelet