Ål Kirke

Juni 2019 – Februar 2020
Restaurering med utvidelse av Jørgensen orgel (1934) 10 register pneumatisk taskelade.

Før

Etter