Om oss

Firmaet ble startet i mai 2002, og har blitt drevet på heltid av Dietrich Johannes Buder siden januar 2003.

Siden mars 2009 har vi vært 2 utdannede orgelbyggere på heltid i orgelverkstedet. Ved behov tilknyttes andre fagpersoner på prosjektbasis.

Dietrich Johannes Buder Orgelverksted AS er medlem i Forening av Norske Orgelbyggere.

I løpet av de årene som firmaet har eksistert, har det naturlig nok blitt investert mye i maskiner og utstyr. Som et ledd i firmaets videreutvikling, har det vært en langtidsplan å omorganisere firmaet fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap. Denne omorganiseringen ble avsluttet i 2012.

Dietrich Johannes Buder eier 100% av aksjene, og er daglig leder. Orgelverkstedet disponerer verkstedlokaler på ca. 250 kvadratmeter i Hardangerveien 525, 5268 Haukeland.
Firmaet har holdt til der siden mars 2009, og verkstedet er fullt utstyrt til å bygge nye orgler /orgeldeler og til å restaurere gamle orgeldeler.

Ansatte

Dietrich Johannes Buder

Daglig leder

Arbeidsområder: Arbeidsforberedelse, produksjon, restaureringsarbeid, vedlikeholdsarbeid, stemming.

Dietrich Johannes Buder (1971) kommer fra Kolkwitz ved Cottbus, ca. 10 mil sør for Berlin. Siden november 2001 har jeg bodd i Bergen. Jeg er gift med Guro Rotevatn Buder og har 4 barn. Jeg har hele mitt voksne liv arbeidet som orgelbygger og har dermed over 30 års yrkeserfaring.

Orgelbyggeryrket lærte jeg hos Sauer i Frankfurt an der Oder i perioden 1988- 1991, og fram til november 1992 arbeidet jeg for dette firmaet. Etter avsluttet siviltjeneste begynte jeg hos Orgelwerkstatt Christian Scheffler, hvor jeg jobbet de neste åtte årene. Hovedområdet til dette firmaet var restaurering av romantiske orgler.

Nedenfor følger noen eksempler på prosjekter (fra tiden hos Scheffler) hvor jeg har medvirket før jeg startet mitt eget firma.

Innimellom arbeidet jeg med utallige små og store prosjekter, og nettopp gjennom arbeid med mange ulike typer orgler, ble jeg stadig stilt ovenfor nye problemstillinger og kunne samle svært mange erfaringer.

Derfor sier jeg at de gamle orglene har vært – og fremdeles er – mine beste læremestre.

  • Restaurering av Gottfried Hildebrand-orgelet i Liebertwolkwitz (mekanisk sløyfelade fra 1890)
  • Restaurering av det store Sauer-orgelet i domkirken i Bremen (el.pneumatisk kjeglelade fra 1894)
  • Restaurering av Ladegast-orgelet i Polditz (mekanisk sløyfelade 1968)
  • Restaurering av Sauer-orgelet i domkirken i Tallin (pneumatisk fra 1913)
  • Rekonstruksjon av Sauer-orgelet i Bad Harzburg (pneumatisk kjeglelade fra 1903)
  • Restaurering av Schlag & Söhne-orgelet i Johanneskirken i Bergen (el. pneumatisk fra 1893/94)
  • Delproduksjon og montasjeledelse for det nye mekaniske sløyfeladeorgelet i Skjold kirke i Bergen (i 2000)
  • Prosjektutarbeidelse og prosjektledelse av restaurering av Sauer-orgelet i Klosterkirke i Neuzelle (pneumatiske kjeglelade fra 1906)
  • Utføring av nesten alle tekniske arbeider ved restaurering av Olsen & Jørgensen-orgelet i Sandviken kirke i Bergen (opus 470, pneumatiske kjeglelade

Tilmann Daewel

Jobber på prosjektbasis

Arbeidsområder: Produksjon, restaureringsarbeid, vedlikeholdsarbeid, intonasjon, stemming

Tilmann Daewel (1977) er utdannet hos Heinz Hoffmann Orgelbau i Hamburg, og arbeidet i dette firmaet fram til han ble ansatt hos meg i perioden 2009 til 2016. Han har arbeidet med både restaurering og nybygg av kirkeorgler, i tillegg til intonasjons-, stemme- og vedlikeholdsarbeider. I 2016 flyttet han tilbake til Tyskland, men jobber fortsatt prosjektbasert i firmaet.

Guro Rotevatn Buder

Sektretær/kontormedarbeider

Guro Rotevatn Buder (1975) er utdannet kantor, og arbeider som kantor i Skjold kirke i Bergen. I tillegg jobber hun i en deltidsstilling på kontoret til orgelverkstedet.