Skjold Kirke

Bergen kirkelige fellesråd

September – oktober 2015
Konsulent: Karstein Askeland 
Intensiv rengjøring av orgelet og utskifting av sløyfepakninger
(Orgelwerkstatt Christian Scheffler 2000)