Skånland Kirke

Skånland kirkelige fellesråd

Oktober 2012 – Oktober 2013
Konsulent: Bjørn Andor Drage 

Restaurering med utvidelse av mekanisk Olsen & Jørgensen orgel fra 1901

Før

Etter