Eidsvåg Kirke

Bergen kirkelige fellesråd

August 2012 
Kantor: Jon Stubberud 

Ny vindforsyning – stabil vind til Paul Ott orgel (1982) Eidsvåg kirke

Juni 2008 – September 2008 
Kantor: Jon Stubberud 

Ny hovedverksvindlade pluss tilleggsregister (Principal 8’) til Paul Ott orgel (1982) Eidsvåg kirke