Denne siden er under oppbygging og kan inneholde ukorrekte opplysninger.

Bilder og beskrivelse av utførte oppdrag

Skånland kirke - Skånland kirkelige fellesråd
Oktober 2012 – Oktober 2013
Konsulent: Bjørn Andor Drage

Restaurering med utvidelse av mekanisk Olsen & Jørgensen orgel fra 1901
Førde kyrkje - Førde kirkelige fellesråd
September / Oktober 2012
Kantorer: Asbjørn Flåm og Gro Anthun

Etterintonasjon /omintonasjon av orgelet inkl. rengjøring med div. reparasjoner
Eidsvåg kirke - Bergen kirkelige fellesråd
August 2012
Kantor: Jon Stubberud

Ny vindforsyning – stabil vind til Paul Ott orgel (1982) Eidsvåg kirke

Postadresse:

Neshaugen 45, 5226 Nesttun

Besøksadresse:

Hardangerveien 525, 5268 Haukeland

Organisasjonsnummer:

998 386 101

Bankgiro:

3411.35.98699

Kontakt:

Telefon: +47 55 95 04 41
Mobil: +47 91 64 70 98
E-post: djb.orgelverksted@online.no