Ansatte


Dietrich Johannes Buder

Arbeidsområder: daglig leder, arbeidsforberedelse, produksjon, restaureringsarbeid, vedlikeholdsarbeid, stemming

Dietrich Johannes Buder (1971) kommer fra Kolkwitz ved Cottbus, ca. 10 mil sør for Berlin. Siden november 2001 har jeg bodd i Bergen. Jeg er gift med Guro Rotevatn Buder og har 4 barn. Jeg har hele mitt voksne liv arbeidet som orgelbygger og har dermed over 25 års yrkeserfaring.

Orgelbyggeryrket lærte jeg hos Sauer i Frankfurt an der Oder i perioden 1988- 1991, og fram til november 1992 arbeidet jeg for dette firmaet. Etter avsluttet siviltjeneste begynte jeg hos Orgelwerkstatt Christian Scheffler, hvor jeg jobbet de neste åtte årene. Hovedområdet til dette firmaet var restaurering av romantiske orgler.

Nedenfor følger noen eksempler på prosjekter (fra tiden hos Scheffler) hvor jeg har medvirket før jeg startet mitt eget firma:

  • Restaurering av Gottfried Hildebrand-orgelet i Liebertwolkwitz (mekanisk sløyfelade fra 1890)
  • Restaurering av det store Sauer-orgelet i domkirken i Bremen (el.pneumatisk kjeglelade fra 1894)
  • Restaurering av Ladegast-orgelet i Polditz (mekanisk sløyfelade 1968)
  • Restaurering av Sauer-orgelet i domkirken i Tallin (pneumatisk fra 1913)
  • Rekonstruksjon av Sauer-orgelet i Bad Harzburg (pneumatisk kjeglelade fra 1903)
  • Restaurering av Schlag & Söhne-orgelet i Johanneskirken i Bergen (el. pneumatisk fra 1893/94)
  • delproduksjon og montasjeledelse for det nye mekaniske sløyfeladeorgelet i Skjold kirke i Bergen (i 2000)
  • prosjektutarbeidelse og prosjektledelse av restaurering av Sauer-orgelet i Klosterkirke i Neuzelle (pneumatiske kjeglelade fra 1906)
  • utføring av nesten alle tekniske arbeider ved restaurering av Olsen & Jørgensen-orgelet i Sandviken kirke i Bergen (opus 470, pneumatiske kjeglelade)
Innimellom arbeidet jeg med utallige små og store prosjekter, og nettopp gjennom arbeid med mange ulike typer orgler, ble jeg stadig stilt ovenfor nye problemstillinger og kunne samle svært mange erfaringer.

Derfor sier jeg at de gamle orglene har vært - og fremdeles er - mine beste læremestre.


Tilmann Daewel

Arbeidsområder: produksjon, restaureringsarbeid, vedlikeholdsarbeid, intonasjon, stemming

Tilmann Daewel (1977) er utdannet hos Heinz Hoffmann Orgelbau i Hamburg, og arbeidet i dette firmaet fram til han ble ansatt hos meg i 2009. Han har arbeidet med både restaurering og nybygg av kirkeorgler, i tillegg til intonasjons-, stemme- og vedlikeholdsarbeider.


Guro Rotevatn Buder

Arbeidsområder: sekretær, kontormedarbeider

Guro Rotevatn Buder (1975) er utdannet kantor, og arbeider som kantor i Skjold kirke i Bergen. I tillegg jobber hun i en deltidsstilling på kontoret til orgelverkstedet.

Postadresse:

Neshaugen 45, 5226 Nesttun

Besøksadresse:

Hardangerveien 525, 5268 Haukeland

Organisasjonsnummer:

998 386 101

Bankgiro:

3411.35.98699

Kontakt:

Telefon: +47 55 95 04 41
Mobil: +47 91 64 70 98
E-post: djb.orgelverksted@online.no