Om firmaet

Firmaet ble startet i mai 2002, og har blitt drevet på heltid av Dietrich Johannes Buder siden januar 2003. Siden mars 2009 har vi vært 2 utdannede orgelbyggere på heltid i orgelverkstedet. Ved behov tilknyttes andre fagpersoner på prosjektbasis.

Dietrich Johannes Buder Orgelverksted AS er medlem i Forening av Norske Orgelbyggere.

I løpet av de årene som firmaet har eksistert, har det naturlig nok blitt investert mye i maskiner og utstyr. Som et ledd i firmaets videreutvikling, har det vært en langtidsplan å omorganisere firmaet fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap. Denne omorganiseringen ble avsluttet i 2012.

Dietrich Johannes Buder eier 100% av aksjene, og er daglig leder. Orgelverkstedet disponerer verkstedlokaler på ca. 250 kvadratmeter i Hardangerveien 525, 5268 Haukeland. Firmaet har holdt til der siden mars 2009, og verkstedet er fullt utstyrt til å bygge nye orgler /orgeldeler og til å restaurere gamle orgeldeler.

Vi tar kontinuerlig inn bord i heltre, slik at orgelverkstedet hele tiden har et lager av godt tørket heltre tilgjengelig (furu, eik, bjørk, bøk, poppel). Hele verkstedet er isolert og oppvarmet slik at trematerialene er godt tørket for å være best mulig egnet til dagens oppvarmede kirker mht. lav luftfuktighet om vinteren.

Postadresse:

Neshaugen 45, 5226 Nesttun

Besøksadresse:

Hardangerveien 525, 5268 Haukeland

Organisasjonsnummer:

998 386 101

Bankgiro:

3411.35.98699

Kontakt:

Telefon: +47 55 95 04 41
Mobil: +47 91 64 70 98
E-post: djb.orgelverksted@online.no